Arbeid

Prosjekter og nettsider Asbjørn Ness Web har jobbet med.

VID vitenskapelige høgskole

Jeg jobbet som webredaktør for VID fram til august 2018. I den perioden bygget jeg opp websiden. Jeg prosjektledet, utviklet, driftet og holdt tråden i det daglige arbeidet. Siden ble bygget med ProcessWire og UIkit som utviklerrammeverk.

Postens Pensjonistforbund

Postens Pensjonistforbund er en landsdekkende organisasjon som hadde særegne behov som en webside bygget i ProcessWire løste godt. Deres side bygger på utviklerrammeverket UIkit, et godt alternativ i lagt med publiseringsløsningen ProcessWire for dynamiske, tilpassede websider med høg sikkerhet. En del av leveransen til Postens Pensjonistforbund var et eget, tilpasset medlemssystem.

Madagaskar Reiser

Madagaskar Reisers webside er en WordPress-løsning med ferdige løsninger. Et godt valg for en bedrift som vil ha en god og liten webside. Asbjørn Ness Web har installert siden, strukturert innholdet og jobbet med det grafiske etter kundens ønsker.

Filmdagbok

Filmdagbok er et privat hobbyprosjekt som Asbjørn Ness Web gjør ved siden av betalte jobber. Det er en filmblogg med en omfattende mengde innlegg, bilder og tilknyttende kategori- og personsider. Anslagsvis består websiden av 185 000 enkeltsider. Siden driftes med publiseringsløsningen ProcessWire og benytter UIkit som utviklerrammeverk.

Bloggarkivet

Bloggarkivet er en side som arkiverer nedlagte og inaktive, norske filmblogger. Bloggene som er lagt inn på siden har blitt spurt, og de har gitt sin tillatelse. Formålet er å ta vare på innleggene før de går tapt. Mange har blogget mye bra om filmer i flere år, og når de legger ned skrivingen sin så forsvinner gjerne bloggene som følger av driftskostnader, nedlegging av system, eller andre årsaker. På Bloggarkivet kan innleggene bli liggende uten ekstra kostnad. Siden driftes med publiseringsløsningen ProcessWire og benytter Semantic UI som utviklerrammeverk.