Slik flytter du en database med phpMyAdmin

Har du en webside koblet til en database, og har lyst til å flytte siden? Filer kan du lett kopiere via FTP. Men hva med databasen? Jeg skal her gå gjennom hvordan du kan kopiere en MySQL-database internt hos PRO ISP. Metoden kan benyttes på tvers av webhoteller.

Hvordan sette opp videresending med htaccess

Om du drifter websider vil du gjerne før eller senere støte på en så grunnleggende oppdatering av siden at du får ny lenkestruktur. Eller kanskje du bytter domene, men ønsker å bevare rangeringen i Google. Da bør du bruke enn 301-vidersending.

En innføring i ProcessWire

Siden våren 2015 har jeg i stor grad brukt ProcessWire på nye websider. Her skal jeg kort gå gjennom hva som kjennetegner dette systemet og hvorfor jeg har valgt å bruke det.