En enklere hverdag i MacOS Terminal

23. mai 2019
Asbjørn Ness

Jobber du med webutvikling, og har en Mac som ditt verktøy, er sjansen der for at du før eller senere vil benytte Terminal til noen oppgaver. Her skal jeg gi noen tips som kan gjøre arbeidet lettere, nemlig aliaser.

MacOS Terminal

Aliaser

Et alias i Terminal er en forkortet kommando. Det kan være et enkelt begrep som erstatter en eller flere handlinger som krever mye tasting.

Eksempelvis navigerer jeg mye mellom flere mapper i Terminal, da jeg har flere webprosjekter liggende og bruker git i kommandolinjen. Det blir repetivt å skrive cd mappenavn og cd .. fram og tilbake mellom de samme mappene. Derfor har jeg en liste med aliaser som gjør dette for meg.

Midlertidige og permanente aliaser

Når det gjelder å definere dine egne aliaser kan du gjøre både dette midlertidig og permanent. Et midlertidig alias forsvinner neste gang du lukker Terminal. Et permanent alias ligger lagret i en fil og kan benyttes hver gang du åpner Terminal. Da permanente aliaser er mest nyttig i det lange løp, tar jeg kun for meg denne typen.

Framgangsmåte

Åpne Terminal. Enten via Spotlight eller ved å gå til mappen Verktøy i Programmer.

Skriv eller lim inn følgende kommando for åpne filen bash_profile:

nano ~/.bash_profile

Du får nå opp et tekstredigeringsbilde hvor du kan skrive inn dine egne aliaser. Se eksemplene mine under og kopier eller lag dine egne:

Merk deg at for å kunne ta i bruk aliasene må du stenge Terminal og åpne igjen etter å ha lagret bash_profile. Du lagrer ved å trykke Ctrl + O, som tilsvarer kommandoen WriteOut.

Etter å ha gjenoppstartet Terminal, skriv inn et alias og se at det fungerer!

## Mappealias
alias filmdagbok='cd ~/Documents/filmdagbok'
alias asbjorn='cd ~/Documents/asbjornness'

## Git-kommandoer
alias status='git status'
alias commit='git commit -m'
alias pull='git pull'
alias push='git push'
alias checkout='git checkout'
alias addall='git add .'
alias add='git add'

## Kombinasjon
alias fstat='cd ~/Documents/filmdagbok; git status'

Som du ser blant mitt utvalg av aliaser over, så er det primært til git jeg bruker kommandolinjen i Terminal. Du kan også kombinere flere kommander i et alias. Kommandoene skilles met et semikolon.

I min eksempel på et kombinert alias over har jeg slått sammen det å bla seg fram til en bestemt lokasjon, og kjøre kommandoen git status.

Rydd opp i Terminal-vinduet

Om du jobber en del i Terminal har det en tendens til å bli mye tekst og lister som samles opp. Dette er ikke nødvendigvis et problem, men kan bli uoversiktlig om du scroller en del opp og ned.

For å rydde opp kan du bruke en av to følgende kommandoer:

Command + K

Ved å trykke Command + K på tastaturet rensker du opp hele Terminal-vinduet og starter på nytt med blanke ark.

Command + L

Om du kun vil fjerne en og en linje oppover, og starte med den siste som ble skrevet ut, bruk Command + L.

Dra og slipp filer og mapper

Er du som meg blar du deg raskere til en mappe eller fil i Finder enn du gjør i Terminal. Så hvorfor skal du ikke kunne utnytte dette?

MacOS og Terminal lar deg dra og slippe mapper og filer rett i Terminal. Skal du navigere til et sted med lange navn, kan du enkelt skrive inn cd, et mellomrom, og dra mappen eller filen inn i Terminal og slippe den.

MacOS og Terminal lar deg dra og slippe mapper og filer rett i Terminal.