Matomo – et alternativ til Google Analytics

1. juli 2019
Asbjørn Ness

Google Analytics er et godt og gratis verktøy som du enkelt kan ta i bruk på din hjemmeside. Men skulle du av en hvilken som helst grunn ønske et annet statistikkverktøy, så er Matomo et du trygt kan vurdere.

Dette blir ikke et tradisjonelt sammenligningsinnlegg hvor formålet er å stå igjen med en vinner blant Matomo og Google Analytics. Selv om eg vil komme innom styrker og svakheter, har eg verken prøvd ut nok deler av noen av systemene, eller i noen grad vurdert hvilke eg foretrekker blant de to.

Formålet med innlegget er å sette søkelyset på Matomo, og det at det finnes et godt alternativ til etablerte nettjenester som Google Analytics, som også er gratis.

Jeg begynner med prismodellen til de to ulike tjenestene. Før jeg fortsetter resten av innlegget ved å se på mulighetene til kun gratisversjonene av Google Analytics og Matomo. Noen av manglene som dukker opp, er funksjonalitet du kan få i betalingsversjonen.

Noe forskjeller som er verdt å nevne

Gratisversjoner og abonnement

Google Analytics opererer med en nettjeneste som er gratis å ta i bruk. Du registrerer en brukerkonto hos Google, og så kan du sette i gang med å lage en konto for nettsiden i Google Analytics. Gratisversjonen har noen begrensninger, som jeg kommer tilbake til senere. Noen spør seg om det egentlig er gratis når du leverer fra deg opplysninger til Google. Utover dette har Google Analytics en premiumversjon som heter Google Analytics 360. Jeg lykkes ikke å finne noen prisliste på deres egne hjemmesider, men ble bedt om å ta kontakt med Googles salgsavdeling.

Matomo har en gratisversjon som krever at du installerer tjenesten på en egen server. Den bådes lastes ned og oppdateres uten kostnader. Men den krever mer kunnskap og tid for å vedlikeholdes, som kan bli en ekstra kostnad for de uten denne kompetansen. I tillegg kan du bruke Matomo som betalt nettjeneste, som per i dag koster fra 19 amerikanske dollar i måneden.

Utvalg (eller statistikkgrunnlag)

Google Analytics gir ikke et 100 % nøyaktig bilde av dine brukere (les: nettsidebesøk). Med små sider som har lite trafikk, er sjansen stor for at tallet er tilnærmet nøyaktig. Men når du når et visst antall brukere, tar Google Analytics kun utgangspunkt i en viss prosentandel av totalen, og estimerer resten av statistikken basert på prosentandel. Eksempelvis, uten rot i om tallet er representativt for måten Google Analytics operere på, kan de bruke samle informasjon om 90 brukere, skape 10 nye gjennsomsnittsbrukere av de 90, for så å rapportere på 100 brukere (som er det faktiske antall brukere du har hatt). 100 brukere blir dermed 90 ekte, og 10 genererte. Så du mister nøyaktig kunnskap om 10 stk.

Matomo sikter inn på å gi deg 100 % nøyaktige tall. Så 100 brukere er 100 ekte brukere.

Uthenting av data (eksport)

I Google Analytics har du mulighet til å hente ut rapporter i flere filformat. Du har derimot ikke mulighet til å hente ut alle innsamlede data i en eksportfil. Siden du heller ikke har tilgang til databasen, betyr det i praksis at Google eier dataene du har samlet inn. Det finnes API-er som gjør noe datahenting mulig, men med begresninger på mengden data du kan hente ut.

Med Matomo på din egen server, har du tilgang til databasen og dermed til alle innsamlede data. Med et utvalg API-er har du også tilgang til å hente ut alle data du ønsker på andre måter, uten begrensninger.

Eierskap

Som nevnt under uthenting av data så eier Google dine innsamlede data i Google Analytics, mens du eier de i Matomo.

Anonymisering av IP-er

Et vesentlig punkt med tanke på GDPR er å kunne anonymisere innsamlede data. Både Google Analytics og Matomo tilbyr enkle metoder for å anonymisere IP-er før lagring.

I Google Analytics har jeg gjort dette på en av to måter: Enten ved å legge inn en ekstra linje med kode i innbyggingskoden til Google Analytics, eller å justere på innstillingene ved oppsett av Google Analytics via Google Tag Manager.

For Matomo har jeg gått inn på tjenestens innstillingsside, hvor de har en egen seksjon som heter Anonymize data. Der kan man gjøre noen valg i et nettskjema, og unngår å måtte redigere nettsidekoden.

Personvern og valgmuligheter

Noen brukere ønsker ikke å bli sporet anonymt heller. Nettlesere, nettleserutvidelser og valg på hjemmesider er metoder for å stoppe sporing.

For Google Analytics har jeg lastet ned en nettleserutvidelse som lar meg stoppe sporingen fra et valg i nettleseren. Dette har jeg brukt selv på egne sider, for å ikke la tjenesten registrere min brukeratferd.

Matomo gir deg som nettsideadministrator en kodesnutt som du kan lime inn på nettsiden. Dette vises som en avhukningsboks, som en besøker kan krysse ut dersom han ønsker å melde seg av sporingen.

Målsporing

Google Analytics har målsporing. Du kan sette opp et mål under innstillingene til rapporteringsvisningen. Et mål kan enten være et besøk av en bestemt nettside, eller en utført hendelse. Å spore en hendelse krever at du setter opp registreringen av en hendelse ved å kode registrering inn i nettsidekoden eller bruke Google Tag Manager.

Matomo har en tilnærmet lik måte å sette opp mål på. Lenken for å opprette mål er noe mer tilgjengelig i brukergrensesnittet, og siden for å sette opp målet på har noen flere valgmuligheter. Blant annet kan du sette opp mål for nedlasting av fil eller trykk på lenke til ekstern side. Utover det kan du også her kode registreringen av hendelse inn i nettsidenkoden, eller bruke Matomos Tag Manager.

Kampanjer og kampanjelenker

Google Analytics kan spore kampanjer som du har laget kampanjelenker til. Slike lenker kan du lage på Campaign URL Builder – Google Analytics Demos & Tools. En kampanjelenke for Google Analytics ser sånn ut:

https://www.asbjornness.no/?utm_source=nettside&utm_medium=lenke&utm_campaign=Min%20kampanje&utm_term=Mitt%20n%C3%B8kkelord&utm_content=Sidens%20tittel

Matomo har et verktøy for å bygge kampanjelenker i selve tjenesten. Mulighetene for å sette inn sporingsnøkler i Matomo er færre enn i Google Analytics, og ser sånn ut:

https://www.asbjornness.no/?pk_campaign=Min%20kampanje&pk_kwd=Mitt%20n%C3%B8kkelord

Andre muligheter

Det er mange andre muligheter i både Google Analytics og Matomo. Sporing av besøk fra sosiale medier, integrasjon med Google Ads og Google Search Console. Med mer.

Google Analytics har mest å tilby av funksjonalitet for den profesjonelle. Mens Matomo er enklere å bruke og få oversikt i for amatøren. Det er iallfall mitt inntrykk etter en kortere prøveperiode.

Hva passer deg best?

Min anbefaling er å bruke begge tjenestene parallelt over en prøveperiode. La prøveperioden gå så lenge at du får anledning til å samle en del tall, og bruke alle funksjonene du trenger i et statistikkverktøy.

Eksempelvis kan det være en rapport du lager kun en gang i året. Har Google Analytics eller Matomo tilstrekkelig funksjonalitet for å produsere denne rapporten? Lag deg et sett med punkter for hva som er viktig for deg, og foreta en vurdering basert på disse punktene hver uke eller måned i prøveperioden.